PPC junior

Hľadáme šikovného a iniciatívneho kolegu, ktorý má rád prácu s číslami a rozumie im. Ako budúci PPC špecialista u nás preberieš zodpovednosť za správu pay-per-click systémov a webovej analytiky, budeš s nami strategicky premýšľať nad výkonnostným marketingom online projektov, hľadať priestor pre zvyšovanie zisku klientov, stavať výkonnostné kampane „od piky“ a optimalizovať ich výkon k tým najlepším výsledkom. Do všetkého sa dostaneš postupne a za pomoci skúsenejšieho kolegu.

Hľadáme šikovného a iniciatívneho kolegu, ktorý má rád prácu s číslami a rozumie im. Ako budúci PPC špecialista u nás preberieš zodpovednosť za správu pay-per-click systémov a webovej analytiky, budeš s nami strategicky premýšľať nad výkonnostným marketingom online projektov, hľadať priestor pre zvyšovanie zisku klientov, stavať výkonnostné kampane „od piky“ a optimalizovať ich výkon k tým najlepším výsledkom. Do všetkého sa dostaneš postupne a za pomoci skúsenejšieho kolegu.

Požadujeme

 • záujem o online marketing, sledovanie trendov a technologických zmien
 • ovládanie Excelu a Google Sheets na pokročilej úrovni
 • analytické zručnosti
 • základné prezentačné zručnosti
 • bezchybnú gramatiku
 • angličtinu na komunikačnej úrovni

Výhodou sú tiež

 • predošlé skúsenosti s online marketingom
 • znalosť jazykov HU, DE, FR, ES
 • chuť zoznámiť sa s nástrojmi Google Ads, Sklik, Google Analytics, Criteo, Facebook Ads, Business Manager, Tag Manager, Data Studio, cenové porovnávače, Mergado, LinkedIn Ads, Pinterest Ads a i.

Zapadneš ku nám ak si

 • samostatný a zodpovedný
 • komunikatívny tímový hráč
 • schopný organizovať si priority
 • plný chuti učiť sa a neustále sa zlepšovať (každú prekážku či chybu chápeš ako príležitosť pre rast)
 • proaktívny v hľadaní lepších výsledkov projektov, ktoré budeš spravovať
 • detailista bez sklonov k perfekcionizmu (chápeš heslo „better done than perfect“)

Podieľať sa u nás budeš na

 • tvorbe, rozvoji a správe PPC kampaní (pravidelná kontrola a optimalizácia výkonu podľa stanovených KPI)
 • proaktívnych návrhoch a následných strategických diskusiách s kolegami o tom ako klientom zvyšovať zisk
 • monitoringu konkurencie
 • komunikácii s klientmi (vrátane prípravy stručných a zrozumiteľných reportov)
 • aktívnom sledovaní a testovaní noviniek v oblasti performance marketingu
 • spoločných odborných debatách na tému zlepšovania našich postupov

Výhody a benefity

 • možnosť sebarealizácie na klientoch obsluhujúcich viacero európskych krajín
 • neformálna atmosféra mladého kolektívu
 • firemná kultúra zameraná na vzťahy a dôveru
 • sloboda v organizácii práce medzi prácou z domu a kanceláriou v Bratislave
 • časová voľnosť s výnimkou 4 pevných hodín v týždni určených na firemné porady
 • vzdelávacie aktivity, top konferencie a eventy, kurzy
 • mimoriadne odmeny pri významných životných momentoch
 • rast bez kariérneho stropu
 • služobné vybavenie aj na súkromné účely
 • firemná podpora oblasti, v ktorej sa osobne angažuješ, resp. preplatenie času dobrovoľníčenia až do desatiny pracovného úväzku

Odmeňovanie

 • Očakávame, že odpracuješ minimálne 10 hodín za týždeň
 • Tvoja hodinová odmena začína na 5 € a vieš si ju zdvihnúť absolvovaním e-learningu a preberaním nových zodpovedností

Tešíme sa na tvoju správu!

Maximálna veľkosť jedného súboru je 5 MB
Choose File
Maximálna veľkosť jedného súboru je 5 MB
Choose File