dáta.

výkon.

rast.

dáta.

výkon.

rast.

VIAC O NÁS

Naše služby

Inzertné nástroje

Pre váš e-shop preberáme zodpovednosť za účinné oslovovanie potenciálnych zákazníkov, najmä cez vyhľadávače, porovnávače a displej siete

Inzertné nástroje

O vaše kampane sa staráme zväčša cez tieto platformy:
Google Ads
Sklik
RTB platformy (Criteo…)
Facebook Ads
Google Merchant Centrum
Mergado

Analytické nástroje

Zabezpečujeme spoľahlivý zber dát vašej webovej analytiky, dávame dátam zmysel a vyhodnocujeme merateľné výsledky kampaní

Analytické nástroje

Vaše dáta vyhodnocujeme a spravujeme najmä cez tieto nástroje:
Google Analytics
Google Tag Manager
Google Search Console

Profilové nástroje

Staráme sa aj o organickú viditeľnosť vašej značky, optimalizujeme dohľadateľnosť a prezentáciu obsahu, ktorý tvoríte

Profilové nástroje

Profily vašich firiem a značiek spravujeme najmä cez tieto platformy:
Youtube 
Google My Business
VIAC O TOM ČO ROBÍME

Ako vyzerá spolupráca s nami

Začíname „od piky“ (zgruntu),
teda zberom dát, auditom existujúcich účtov (ak sú k dispozícii) a prípravou akvizičnej stratégie na základe vopred stanovených cieľov.

Potenciálnych zákazníkov následne oslovujeme cez vyhľadávače a produktové platformy, priestor nakupujeme aj na sociálnych a displej sieťach. Kampane iteratívne vyhodnocujeme a zefektívňujeme.

Neskôr poskytujeme strategické konzultácie (branding, UX, expanzia) a pri aplikácii pomáhame skúsenosťami z iných projektov.

Ideme iba do dlhodobých projektov, v ktorých očakávame trojstrannú spokojnosť v sústave klient – agentúra – zákazník

KONTAKT