Spravujeme pre vás tieto typy online nástrojov:

Inzertné nástroje

Pre váš e-shop preberáme zodpovednosť za účinné oslovovanie potenciálnych zákazníkov, najmä cez vyhľadávače, porovnávače a displej siete
O vaše kampane sa staráme zväčša cez tieto platformy:

Analytické nástroje

Zabezpečujeme spoľahlivý zber dát vašej webovej analytiky, dávame dátam zmysel a vyhodnocujeme merateľné výsledky kampaní
Vaše dáta vyhodnocujeme a spravujeme najmä cez tieto nástroje:

Profilové nástroje

Staráme sa aj o organickú viditeľnosť vašej značky, optimalizujeme dohľadateľnosť a prezentáciu obsahu, ktorý tvoríte
Profily vašich firiem a značiek spravujeme najmä cez tieto platformy:
Inými slovami sme dátovo orientovaná PPC agentúra, ktorá za vás obslúži všetky relevantné nástroje výkonnostného online marketingu a naštartuje váš predaj na internete

Ako prebieha spolupráca s nami?

Ak sa dohodneme na spolupráci, začneme „od piky“

Ako prvé pripravíme audit vášho webu, analytiky, aktuálnych kampaní a ich výkonu.
Pokračovať budeme podrobnou analýzou kľúčových slov a výberom účinného cielenia, nastavením inzertných účtov a mesačnou správou kampaní s kontinuálnou optimalizáciou a priebežnými odporúčaniami na vylepšenie webu.
V skorších fázach spolupráce zbierame nízko rastúce ovocie, čiže hľadáme najkratšiu cestu k osloveniu najperspektívnejších zákazníkov. Neskôr ťažisko spolupráce posúvame ku strategickým konzultáciám pri expanzii a aplikujeme skúsenosti/postupy osvedčené pri iných projektoch.

Ak sa na spolupráci nedohodneme, bude to pravdepodobne kvôli časovej náročnosti aktuálnych projektov:

  • kampane stredoeurópskej jednotky v internetovom predaji zlatých šperkov
  • dátovo orientovaná reklama pre slovenského výrobcu a predajcu dizajnových tkanín smerujúceho k pozícii európskej jednotky
  • miliónová rodinná firma realizujúca montované záhradné stavby
  • ďalšia desiatka perspektívnych projektov
  • časová rezerva na drobnejšie výpomoci vybraným neziskovým organizáciám

Ideme iba do dlhodobých projektov, v ktorých očakávame trojstrannú spokojnosť v sústave klient – agentúra – zákazník

Kontaktuje nás a odštartujte váš online predaj